Danuvia Ingatlan
Eladó - Kiadó - Ingatlanok

Bérbeadók figyelmébe!

ÜGYVÉD KONTRA KÖZJEGYZŐ?
Lakás adásvételi, vagy bérleti szerződéskötésnél felmerülhet a kérdés, melyik a megbízhatóbb megoldás, ki ad nagyobb védettséget: az ügyvéd, vagy a közjegyző? Természetesen mindketten készíthetnek szerződést, a gyakorlati tapasztalatok alapján azonban az ügyvédek némiképp gördülékenyebben képesek az ingatlanügyleteket lebonyolítani, naprakészebben ismerik a folyamatosan változó körülményeket. Egy szokványos adásvételi ügyletnél nem jelent többletet az esetleges közjegyzői okirat, de a bérletnél már védelmet biztosíthat: amennyiben a bérleti szerződés megszűnése esetére a bérlő már a szerződéskötéskor közokiratban vállalja, hogy kiköltözik az ingatlanból, úgy az közvetlenül – azaz a bírósági eljárást kihagyva – végrehajtható okiratnak minősül. Ezzel időt, pénzt és energiát takarít meg a bérbeadó, viszont ha a bérlővel kiskorú gyerek lakik, addig nem lehet kilakoltatni a bérlő családot, amíg a kiskorút biztonságosan el nem helyezik.

BÉRLETI SZERZőDÉS KÖZJEGYZŐI OKIRATBA FOGLALÁSA
Ha a bérleti szerződés szabályos írásba foglalása elmarad, egy esetleges későbbi perben a bizonyítás jelentős nehézségekbe ütközhet. Javasolt a hosszabb, határozott időre történő bérleti szerződés megkötése. Ennek előnye a határozatlan idejűhöz képest, hogy az időtartam lejártával automatikusan megszűnik, a kiköltözést megtagadó bérlő birtokháborítást követ el. A határozatlan időtartam esetében viszont a felmondás jogszerűsége vitatható. A felmondó levél szabályos kézbesítése sem egyszerű feladat, ha annak átvételét a bérlő megtagadja. A bérlő kilakoltatása kellemetlen procedúra, amely hosszabb időbe is telhet. A bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásának egyértelmű és jelentős előnye az, ha a bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a bérlő nem akarná elhagyni a bérleményt, akkor a közjegyzői okirat alapján – annak végrehajtási záradékoltatásával - közvetlenül végrehajtás eljárás rendelhető el a helyiség kiürítése, illetőleg a hátralékos bérleti díj és rezsiköltség megfizetése iránt.

A FELMONDÓLEVÉL KÉZBESÍTÉSI VÉLELME
Mi a teendő, ha a bérlő nem akarja átvenni a felmondólevelet? Ilyen esetben életbe lép a kézbesítési vélelem. A postai úton ajánlott/tértivevényes felmondólevelet a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, amennyiben a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a levelet nem vette át, a főbérlőhöz "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza, az iratot - ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a bérlőnek kiskorú gyermeke van, addig nem lehet kitenni az ingatlanból, amíg a gyermek biztonságos elhelyezése nincs megoldva. Kinek a kötelessége ezt megoldani? Első körben a szülőknek van gondoskodási kötelezettsége. Ha mindent megtesz, hogy elhárítsa, de anyagi helyzete nem teszi lehetővé, nem lehet kirakni a lakásból. Mivel minden helyzet egyedi, összetett jogi kérdés, az adott eset összes jogi körülményeit ismerni kell hozzá, ezért mindenképp javasolt jogásszal egyeztetni a megoldási lehetőségeket.